KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26.03.2021r. informujemy, że w dniach 29.03.2021- 09.04.2021r Przedszkole będzie organizować zajęcia stacjonarne dla: * dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, * dzieci, których rodzice są