Kolejny dzień ferii upłynął pod hasłem ,,Młodzi konstruktorzy w akcji”. Dzieci uruchomiły swoją wyobraźnię i prowadząc bardzo interesujące rozmowy stworzyły ciekawe budowle-domy, wieże , statki, ogrody, pojazdy kosmiczne… Przedszkolacy chętnie ze sobą współpracowali  dzieląc się doświadczeniami .

Młodzi konstruktorzy w akcji