RYTMIKA DLA DZIECI

Co to jest rytmika?

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

 Jak wyglądają zajęcia rytmiczne?

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.

Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Rytmika odbywać się będzie raz w tygodniu, w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć 30 minut.

 

Co daje uczestnictwo WASZYCH dzieci w profesjonalnie prowadzonych zajęciach?

 • Zajęcia wpływają na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci.
 • Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci.
 • Rozwijają pamięć słuchową i wzrokową.
 • Pogłębiają wiedzę o świecie i wzbogacają zasób słownictwa jednocześnie ucząc świadomego odbioru tekstów literackich, co jest niezmiernie ważne we współczesnej szkole (czyli po wysłuchaniu piosenki jest pogadanka, o czym ona była i co dzieci z niej zapamiętały; zostają wyjaśnione także słowa które są nowe i niezrozumiałe dla dzieci).
 • Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie.
 • Dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe.
 • Uczą się kilku prostych układów tanecznych.
 • Dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, bardzo ważną we współczesnych realiach i wymaganą w szkole.
 • Uczą się grać na różnych prostych instrumentach muzycznych np. perkusyjnych, dzięki czemu zajęcia mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie, np. na pianinie, gitarze, skrzypcach.
 • W czasie zajęć dzieci mają kontakt z muzyką na żywo.
 • Pożytecznie i przyjemnie spędzają czas, bawiąc się z rówieśnikami.

 

Zajęcia z rytmiki w naszym przedszkolu prowadzi Pani Krystyna Bytomska według następującego harmonogramu:

CZWARTEK:

 • 9.00 – 9.30 Pszczółki

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii zdjęć!

WIEWIÓRKI

PSZCZÓŁKI