• JĘZYK ANGIELSKI

Poniedziałek

Wesołe Sówki – 12.00-13.00

Wiewiórki – 13.00-14.00

Pracowite Mrówki – 14.00-15.00

Środa

Wesołe Sówki – 12.00-13.00

Wiewiórki – 13.00-14.00

Pracowite Mrówki – 14.00-15.00

 

Dzieci młodsze

Wtorek

Pszczółki – 10.30-11.00

Biedronki – 11.00-11.30

Czwartek

Pszczółki – 10.30-11.00

Biedronki – 11.00-11.30

 

  • RYTMIKA

Czwartek

Pszczółki – 9.00-9.30

 

  • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Piątek

Pszczółki – 10.00 – 10.30

Biedronki – 10.30 – 11.00