Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie przez system elektroniczny pod adresem
http://tarnowskiegory.przedszkola.vnabor.pl

Nabór w systemie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i zakończy się 15 marca 2024 r. o godz.
15.00.

Należy pamiętać aby wygenerowany w systemie wniosek dostarczyć do przedszkola
pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2024 r.

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry odnośnie rekrutacji do przedszkoli

Kryteria i terminy rekrutacji przedszkola 2024

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025