Dzieci starsze

6.00 – 8.15
Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie.

9.00 – 9.45
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.

9.45 – 10.00
Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.00 – 10.30
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową (Stokrotki, Wiewiórki, Wesołe Sówki), dzieci młodsze –zabawy swobodne i zorganizowane.

10.30 – 11.10
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.10 – 11.30
Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.15
Obiad.

12.15 – 13.15
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

13.15 – 13.30
Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek.

13.30 – 16.30
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.

 

Dzieci młodsze

6.00 – 8.15
Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie.

9.00 – 9.45
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.

9.45 – 10.00
Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.00 – 10.30
Zabawy swobodne i zorganizowane.

10.30 – 11.10
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.10 – 11.30
Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.15
Obiad.

12.15 – 14.00
Odpoczynek poobiedni.

14.00 – 14.30
Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek.

14.30 – 16.30
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.