W Przedszkolu pobierane są dwa rodzaje opłat:

  1. Za wyżywienie
  2. Za pobyt

Opłaty naliczane są „z dołu” – za faktyczne dni pobytu dziecka w Przedszkolu (np. za pobyt dziecka w styczniu opłatę uiszczamy w lutym).

Opłaty należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca.

Wysokość comiesięcznej opłaty wraz z numerem konta są podawane na druku.

Ad 1.

Dzienna stawka żywieniowa przyjęta na terenie Gminy Tarnowskie Góry wynosi:

  • 5,60 zł (śniadanie, obiad),
  • 7,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Z przyjętej stawki żywieniowej wysokości kosztów posiłków kształtują się następująco:

  • Śniadanie 2,10 zł
  • Obiad 3,50 zł
  • Podwieczorek 1,40 zł

Ad 2.

Usługi świadczone przez Przedszkola w zakresie nauki, opieki i wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie.

Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń w zakresie programu przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Pobyt dziecka w Przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytnika kart „Punktualnik”.

 

Numer konta bankowego

Santander Bank Polska S.A.

89 1090 1825 0000 0001 4381 2338

W tytule przelewu proszę wpisać:

  • Imię i nazwisko dziecka
  • Opłata za żywienie – wpisać kwotę
  • Opłata za pobyt – wpisać kwotę