W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, prosimy, by w miarę możliwości dzieci były przyprowadzane do przedszkola w godzinach pracy swoich grup. Zapobiegnie to mieszaniu się dzieci między grupami.
Godziny pracy grup:
Pszczółki 7:30-16:30
Biedronki 7:00-15:00
Sówki 7:30- 15:00
Wiewiórki 7:30-16:00
Mrówki 6:00-15:30
Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:15
W przedsionku przedszkola może znajdować się jeden rodzic z dzieckiem, prosimy o zachowywanie zalecanego dystansu społecznego oczekując na wejście dziecka do przedszkola.
Do przedszkola nie wnosimy zabawek i innych zbędnych przedmiotów. Przynosimy buty zmienne oraz ubranka w razie awarii, dzieci leżakujące piżamki i poduszki.
Do przedszkola NIE wchodzą rodzice.
Po odbiciu karty w przedsionku rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola.
Wyjątkiem są rodzice dzieci nowoprzyjętych, którzy mogą wejść na teren placówki przy zachowaniu wszystkich środków ochrony osobistej-maseczka, dezynfekcja itp.
Przypominamy, że dzieci z objawami chorobowymi takimi jak katar, kaszel, podwyższona temperatura nie zostaną przyjęte do przedszkola. Jeśli powyższe objawy wystąpią w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. ???
Rodzice zobowiązani zostaną do podpisania oświadczenia (druk w komentarzu) jednorazowo przed pierwszym przyjściem dziecka do przedszkola. W celu usprawnienia przyjmowania dzieci prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia.?
Przypominamy o obowiązku odbijania kart przy wejściu i wyjściu dziecka do/z przedszkola.
Karty poukładane są grupami wg list załączonych pod tablicą.
Karty są własnością przedszkola, nie zabieramy ich do domów.
Do zobaczenia jutro,????
w związku z zaistniałą sytuacją prosimy o cierpliwość i zrozumienie ???
Prosimy nie przyprowadzać dzieci na ostatnią chwilę, gdyż może się okazać, że przed przedszkolem będzie kolejka ??? ????‼️
Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego od 1 września:
!!! WAŻNE !!!